Slovensko

Сiльвестер Лаврiк:

Narozen 1964 ve Spišském Štiavniku. Vystudoval divadelní režii na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. Pracoval jako divadelní a rozhlasový režisér, umělecký šéf Městského divadla Zlín a šéfredaktor Rádia Devín; dnes projektový manažer Rádia Litera a Rádia Klasika. Vydal na deset divadelních her (Hry, 2007) a osm knih prózy, naposledy Zu (2011), Naivné modlitby (2013) a Nedeľné šachy s Tisom (2016). „Pri mnohorozmernej osobnosti Silvestra Lavríka sa nedá jednoznačne určiť, či sa prejavuje viac ako dramatik, divadelník, prozaik, publicista alebo ako komentátor kultúrneho diania či esejista,“ napsal Peter Valček.