Slovensko

Ľuboš Bendzák: Okamžiky pravdy

Narozen 1966 v Sečovcích. Vystudoval, pracuje. Vydal prózu Samota je moja staršia sestra (2017) a sbírky poezie Básne pre Soňu Marmeladovovú (1995), Zápisky z čudného domu (2005), Vytrvalosť sivej (2010) a Pohreb andulky a iné udalosti dňa (2015). Server Litcentrum.sk o jeho díle uvádí: „Sú to knižky okamihov pravdy, nadčasovej múdrosti a úprimnosti vychádzajúcej z hĺbky autentického zážitku. Autorovi je cudzie vyprázdnené experimentovanie; z takmer každej jeho básne vanie až fyzická hmatateľnosť prítomného zážitku zachyteného v konkrétnom čase a priestore.“